Az elektronikus számlázás a legolcsóbb megoldás!

Elektronikus számlázás
Fix díjon
Rejtett költségek nélkül

Gyik

Mi az elektronikus számla?

Az Áfa tv. 174.§ (1) bekezdése értelmében számla papíron vagy elektronikus úton egyaránt kibocsátható. A 259.§ 5. pontja szerint elektronikus úton kibocsátott számla: a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére az adatok vagy - digitális tömörítés felhasználásával - adatállományok elektronikus úton történő továbbítása, személyes rendelkezésre bocsátása telefonvezetékes, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszeren keresztül, elektronikus adatfeldolgozás céljára.

Engedélyhez van-e kötve az elektronikus számlázás bevezetése?

Az elektronikus számlázás számlakibocsátónál történő bevezetése nincs hatósági engedélyhez kötve, az adózó maga választja meg (akár számlánként) az alkalmazott számlázási módot.

Eltér-e valamiben az elektronikus számla adattartalma a papíralapú számláétól?

Nem. Maga az elektronikus számla nem más, mint egy adattartalom, ugyanúgy, ahogy a papír alapú számla, csak eltérő a megjelenési formája. Az adattartalom az Áfa tv. 169.§-a szerinti adattartalmat jelent.

Szükség van-e a vevő beleegyezésére, ha elektronikus számlát akarok neki küldeni?

2012. január 1-jétől az elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott számla kibocsátásról illetve befogadásáról a feleknek előzetesen meg kell állapodniuk, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Hány eredeti példánya van az elektronikus számlának?

Az elektronikus számla valamennyi példánya (elektronikus másolata) eredeti számlának számít. Az elektronikus számlák esetén az elektronikus másolat fogalma nem értelmezhető, mivel a kiállított elektronikus számlát (melyen elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyeztek el) bármennyi példányban lehet többszörözni, az továbbra is „eredeti” marad.

Kinyomtatható-e az elektronikus számla?

Az elektronikus számla kinyomtatva nem minősül számlának.

Meddig kell megőrizni az elektronikus számlákat?

A számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzési idejét legalább 8 évben határozza meg, amely megőrzési idő az elektronikus formában kiállított számlákra is érvényes.

Elektronikus számlának tekinthető-e a szállítónál kinyomtatott, szkennelt és a vevő részére e-mailen megküldött pdf file?

Nem.

Külön számlázási rendszerrel kell-e rendelkeznem a papíralapú és az elektronikus számláim kiállításához?

Nem, sem az Áfa tv., sem a Számla r. nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely alapján egy adózó kizárólag egy megjelenési formában (papíralapon vagy elektronikusan) állíthat ki számlát valamennyi partnere részére. Mivel sem az Áfatv., sem a Számla r. nem tartalmaz korlátozó szabályt a sorszámtartomány, illetve az egy ügyleten belül kiállított számlák „vegyes használatára” vonatkozóan, ezért nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a kiállított számláknál egy sorszámtartományon belül legyenek papíralapú és elektronikusan kibocsátott számlák. A Profonte | elektronikus számla rendszere pont abban nyújt segítséget, hogy Önnek a lehető legkevesebb változtatást kelljen elvégezni a jelenlegi számlázási rendszerében annak érdekében, hogy papír alapon és elektronikusan is tudjon számlát kiállítani.